หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  “เกษตรสมบูรณ์   เพิ่มพูนผลผลิต
ประชาชนสุขภาพดีมีความรู้   นำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง”
   
  วิสัยทัศน์ อบต.หนองกรด
   
 
นายบรรจง แตงน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
 
 
พันธกิจ
 
ภารกิจที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจที่ 2 พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้ และเกิดความผาสุก
ภารกิจที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
ภารกิจที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภารกิจที่ 5 เสริมสร้างธรรมมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้
และเกิดความผาสุก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้างธรรมมาภิบาล
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
เป้าประสงค์
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนากลุ่มอาชีพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

พัฒนาการศึกษา

ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

พัฒนาสังคมให้ชุมชนเข้มแข็งและแก้ปัญหายาเสพติด

พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค

พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ส่งเสริมการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานชุมชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

พัฒนาและส่งเสริมกองทุน กลุ่มอาชีพ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ

สร้างสังคมด้วยระบบประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-873-563
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-873-563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทร : 056-873-563 , 056-873-561 โทรสาร : 056-873-563
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
จำนวนผู้เข้าชม 9,762,098 เริ่มนับ 10 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10