หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
 
ข่าวสาร
  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี พ.ศ.๒๕๖๖  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญิติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี  ฉะนั้น จึงขอให้ผู้เป็นเจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ กองคลัง งานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ (อัตราภาษีป้าย:ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓)

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2565 เวลา 12.58 น. โดย กองคลัง

ผู้เข้าชม 164 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-873-563
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-873-563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทร : 056-873-563 , 056-873-561 โทรสาร : 056-873-563
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
จำนวนผู้เข้าชม 9,094,695 เริ่มนับ 10 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10