หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศ ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1)  
 

ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 39 ให้ อปท.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี  ณ  สำนักงานหรือที่ทำการของ อปท.ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น  เนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.3/ว428 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัยญัติภาษีที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2564 สอดคล้องกับระยะเวลาเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2564ของกระทรวงการคลัง และ อบต.หนองกรด ได้จัดทำบัญชีประกาศเรื่องการขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 มกราคา 2564 รายละเอียดทราบแล้วนั้น  เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ในการประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) อบต.หนองกรด จึงขอขยายเวลาประกาศทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 10.39 น. โดย กองคลัง

ผู้เข้าชม 159 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-873-563
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-873-563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทร : 056-873-563 , 056-873-561 โทรสาร : 056-873-563
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
จำนวนผู้เข้าชม 2,478,424 เริ่มนับ 10 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10